Základy práce s grafickým tabletem


Nejjednodušším programem pro tvorbu vlastních obrázků je program Malování, který je součástí OS Windows. Naším úkolem bylo nakreslit obrázek domečku z pohádek "O pejskovi a kočičce". K dyspozici byly základní grafické nástroje: tužka, obdélník, elipsa, plechovka.Druhým úkolem bylo tentýž obrázek na grafickém tabletu v programu Art Rage:Třetím úkolem bylo dokreslit obrázek mostu v osové souměrnosti v programu Kreslení pro děti:Posledním úkolem bylo obkreslení a vybarvení vlastního libovolného obrázku. Opět jsme použili program Art Rage.

Obrázek jsem neobkreslovala protože jsem chyběla.

Práce s grafickým tabletem se mi líbila.


www.kamenka.cz
banner