Mým úkolem bylo se seznámit se základními postupy kresby stromů. Použitým programem je opět Art Rage, použitými nástroji pak tužka, křída, tempery a fixírka. Snaž se dodržovat následující postup s ukázkami:

A) kresba pastelem (křídou)


B) kresba temperou


C) kresba tužkou (pastelkou)


D) kreslení krajiny


www.kamenka.cz
banner